Zelfs het gras lijdt onder geweld in families


2 oktober 2018


Zelfs het gras lijdt onder geweld in families

2 oktober NON VIOLENCE DAY
(jaarlijkse dag tegen geweld in scholen en families)

Geweld
Het is een dagelijkse realiteit in Uganda. Ik zie het gebeuren, ik hoor de klappen. Ik luister naar schokkende verhalen.
Wat heeft dit land genezing nodig, in de families, in de scholen.
Waar moet ik beginnen?
Waar komt al dit geweld vandaan?
Het houdt mij bezig. Ik zie de gevolgen en ik zou het graag bij de wortel willen aanpakken.
De uitnodiging om deze dag te vieren, grijp ik met beide handen aan.
En zo kom ik op deze dinsdagmorgen bij Ugandian Institute for Family Counseling terecht. Ik maak kennis met het project Non Violence. Dit project gaat de scholen in om les te geven over geweld, zelfbeeld, conflicthantering.
Het was goed om stil te staan bij dit thema.
‘Zelfs het gras en de kippen lijden onder het geweld in families.’
Hier moest ik even nadenken. De spreekster legde het uit: ‘Als jouw ouders vechten, heb jij daar last van. Het is moeilijk om je te concentreren op je schoolwerk. En de kippen worden vergeten om te voeren. En de zorg voor het gewas… er is geen geld, er zijn conflicten en de zorg voor eten en de mensen schiet er bij in.’
Wat is geweld destructief!
Het raakt alle facetten van het leven.
Het was goed om deze dag hierbij stil te staan. Contact te leggen met andere mensen die werken in de community’s. Om ervaringen uit te wisselen.
Ik had de gelegenheid om de Couple Cards te introduceren. De belangstelling hiervoor is groot. Voor het einde van het jaar hoop ik een eerste training te geven, zodat anderen deze kaarten kunnen inzetten om relaties en vriendschappen te versterken.
Want dat is de basis: Relaties, Liefde door communicatie.