Money management


18 juni 2020


Money management

Meer dan 80 dagen zit ik in lockdown. Ik kan niet doen wat ik gewoon ben om te doen of graag zou willen doen.
Ik heb mijn dagen en weken anders moeten indelen. Veel alleen thuis aan het werk met lessen en training schrijven. Daar voldoening uit halen. Mezelf toe motiveren. Dat is niet altijd makkelijk. Soms keilastig, als ik deze Brabantse uitspraak mag gebruiken. In het begin van het jaar heb ik gepland om maandelijks een week in Serere te zijn. Daar komt niets van. En de vragen uit dit gebied blijven komen. De lijst met te bezoeken families groeit. Ik had een jongen boeken beloofd. Ze liggen hier nog steeds in Wairaka. ‘Tijdverspilling’ komt regelmatig in mij op. Het begint te kriebelen en jeuken. Nu helemaal nu gezinnen zo zwaar getroffen worden. Van inkomen naar maanden geen inkomen. Dus geen eten. Irritaties, wanhoop in de families. De eerste tienerzwangerschappen zijn al bekend (12+ jaar).
George is vanuit Kenia hier in Wairaka om de DTS te volgen (DiscipelschapsTrainingsSchool). Ik had me erop verheugd om tijd met hem door te brengen. We hadden een hele lijst aan onderwerpen waar we over zouden praten. Beiden in Wairaka maar niet mogelijk om elkaar te ontmoeten.
De laatste drie weken zijn er wat versoepelingen. Zo mag ik weer met de auto de straat op. Ik kan George opzoeken. Twee weken geleden, tijdens een wandeling, zei hij: ’Wilma, ik moet met je praten. Over drie weken is de DTS klaar en we hebben nog niet gepraat…’ We hebben afgesproken dat we de vrije maandagmiddagen gaan gebruiken. De eerste middag over ‘communicatie’. Lekker praktisch daar mee bezig geweest door de communicatie mat te gebruiken. Een leerzame middag. Afgelopen maandag hebben we gepraat over geld en financieel management. De groep was vier mannen sterk. Multiculti: Kenia, Tanzania, Burundi, Nederland. Kun je je voorstellen dat je nooit iets geleerd hebt over omgaan met geld, waarderen van geld, sparen, budget maken, verschil in denken en omgaan met geld… Deze jongemannen hebben daar geen opvoeding, begeleiding in gehad. Allen op de drempel om relaties aan te gaan, bedrijfje te beginnen. Wat leert de Bijbel ons over geld? Van wie is het geld?
Geven is een van de principes van God. Geven van wat je hebt: tijd, energie, bezit, geld. God is een God van vermenigvuldigen. Hoe ga je daarmee om? Zie je dat?
Daarnaast kwamen praktische vragen aan de orde: ben je een spaarder of een uitgever. Wie is de budgethouder in het huwelijk? Kun je twee bankrekeningen hebben in het huwelijk? Hoe doe je het met een bedrijf, familie en geld?
Het was opnieuw een leerzame middag. Confronterend ook. Ook voor mij. Het heeft mij een inkijkje gegeven in de financiële opvoeding. De effecten die het op mij heeft, als je ermee groot bent gebracht. Bijvoorbeeld: elke week zakgeld krijgen. Een deel om te besteden, andere deel om te sparen. En als je iets wilt kopen dat duurder is… dan moet je sparen. Dan ga je niet bedelen of lenen. Maar ook als je het niet hebt gekregen. Geld in de handen betekent geld uitgeven. Vol belangstelling werd mijn kasboek bekeken. (Ja, ik weet bijna waar elke shilling blijft. En wat ik niet heb, kan ik niet uitgeven.)
De jongemannen deelden hun visies, de openheid was mooi. Ze waren soms ook stil… Met wat ze hoorden, spiegelden ze hun leven. Het werd duidelijk waarom er zaken misgaan met geld (en daardoor ook in relaties). Ze zagen hun fouten. Kregen handvatten om ermee aan het werk te gaan.
Ik ben heel benieuwd hoe de financiën en het managen van de financiën erbij staat, over pak ‘m beet, 5 jaar. We hebben voor elkaar gebeden voor wijsheid, juiste beslissingen in dit gebied.
Deze ontmoeting tijdens de lockdown heeft mij weer moed en energie gegeven. En nog een nieuwe topic om aandacht aan te geven in counseling, lessen, workshops.
Dat (het gebrek aan) geld niet meer problemen gaat geven in relaties. Dat er eerder ingegrepen gaat worden.
Ik bedoel: dat een couple begint met een gezonde visie op geld en weten hoe ze het kunnen gaan managen.
Deze middag helpt me om weer om gefocust thuis te kunnen werken met een positief gevoel.